Over ons

Onze Missie

Clean2Antarctica gelooft erin dat wanneer je iets wil bereiken je daarvoor zelf een praktische stap moet maken, hoe ongemakkelijk die ook kan zijn.

Niet blijven hangen in plannen en intenties maar doen! En als je niet weet hoe of wat, durf dan te experimenteren.

Wij dromen van een groene, leefbare en schone wereld waarin we elkaar blijven inspireren en ontwikkelen. Een circulaire samenleving waarbij we niet alleen mensen rechten hebben maar alles wat we op aarde aanwezig is rechten heeft. Dus ook materialen.

Wij willen de transitie naar circulaire maatschappij versnellen omdat het de goede richting lijkt te zijn. Het is alleen niet bekend hoe je een circulaire maatschappij opbouwt. Er is nog zoveel onduidelijk, onzeker of gewoon onbekend. Onze expeditie is een inspirerend experiment dat nieuwe bouwstenen zal opleveren waarmee wij in onze samenleving kunnen verder bouwen.

Stichting Clean2Antarctica heeft in haar statuut de missie vastgelegd en laat zich op de naleving daarvan aanspreken.

1.De stichting heeft tot doel:

  • Maatschappelijk breed meer bewustzijn en meer daadkracht te creëren ten aanzien van het ontwikkelen en toepassen van duurzame alternatieven voor onze huidige leefwijze, om zo de overgang van een lineaire- naar een circulaire economie te versnellen.

  • Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Een inspirerende, schone expeditie naar Antarctica te ondernemen om daarmee publiciteit en aandacht te genereren voor het thema duurzaamheid;

  • Voorlichting te geven aan de jeugd, alsmede de jeugd in raad en daad te betrekken in projecten die te maken hebben met de expeditie Clean2Antarctica;Het schone voertuig de Solar

  • Voyager te ontwikkelen en daarmee o.a. knowhow op te bouwen over duurzame innovaties en –toepassingen;

  • Samenwerking te stimuleren tussen partijen uit verschillende sectoren (bedrijven, burgers, politiek, maatschappelijke instellingen, media, enzovoorts);

  • De opgedane kennis en ervaring zo breed mogelijk beschikbaar en toegankelijk te maken , teneinde zoveel mogelijk mensen te inspireren om zich in te zetten voor een versnelde overgang naar een circulaire economie.

3.De stichting beoogt niet het maken van winst

 

Deel deze pagina