Clean2Antarctica Rediscover Your World

Over ons

Clean2Antarctica is een samenwerkingsverband van enthousiaste, gedreven mensen die zichzelf en elkaar uitdagen om op een speelse en inventieve manier een community op te bouwen die de overgang naar de circulaire economie zal versnellen.

Ons team:

Cees Hebing
Organisation

Raymond Vonk
Fundraising

Gerie Smit
Media & Communication

Aukje ter Velde
Social Media

Frank Holleman
Communication manager

Ruth van Wierden
Partnerships

Allard Friedrich
Partnerships

Ruud de Vries
Superintendent Facility

Menzo Bomhof
Solar Voyager

Liesbeth ter Velde
Co-pilot
Zero waste & Children

 

Ellis van Atten
Writer

Edwin ter Velde
Founder/
Expedition leader

Edo Landwehr
Video editing

Saray Koel
Office assistant

 

 

   

 

Raad van Toezicht:

Madelon Voorhoeve
Voorzitter

Armando Palermo
Secretaris

 

 

Stichting bestuur:

Cees Hebing
Voorzitter

Gerda Visser
Secretaris

Wendy van Vliet
Algemeen bestuurslid

Edwin ter Velde
Penningmeester

   

 

Onze Missie

Clean2Antarctica gelooft erin dat wanneer je iets wil bereiken je daarvoor zelf een praktische stap moet maken, hoe ongemakkelijk die ook kan zijn. 

Niet blijven hangen in plannen en intenties maar doen! En als je niet weet hoe of wat, durf dan te experimenteren. 

Wij dromen van een groene, leefbare en schone wereld waarin we elkaar blijven inspireren en ontwikkelen. Een circulaire samenleving waarbij we niet alleen mensen rechten hebben maar alles wat we op aarde aanwezig is rechten heeft. Dus ook materialen. 

Wij willen de transitie naar circulaire maatschappij versnellen omdat het de goede richting lijkt te zijn. Het is alleen niet bekend hoe je een circulaire maatschappij opbouwt. Er is nog zoveel onduidelijk, onzeker of gewoon onbekend. Onze expeditie is een inspirerend experiment dat nieuwe bouwstenen zal opleveren waarmee wij in onze samenleving kunnen verder bouwen. 

Stichting Clean2Antarctica heeft in haar statuut de missie vastgelegd en laat zich op de naleving daarvan aanspreken.

1.De stichting heeft tot doel:

  • Maatschappelijk breed meer bewustzijn en meer daadkracht te creëren ten aanzien van het ontwikkelen en toepassen van duurzame alternatieven voor onze huidige leefwijze, om zo de overgang van een lineaire- naar een circulaire economie te versnellen.

  • Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Een inspirerende, schone expeditie naar Antarctica te ondernemen om daarmee publiciteit en aandacht te genereren voor het thema duurzaamheid;

  • Voorlichting te geven aan de jeugd, alsmede de jeugd in raad en daad te betrekken in projecten die te maken hebben met de expeditie Clean2Antarctica;–Het schone voertuig de Solar

  • Voyager te ontwikkelen en daarmee o.a. knowhow op te bouwen over duurzame innovaties en –toepassingen; 

  • Samenwerking te stimuleren tussen partijen uit verschillende sectoren (bedrijven, burgers, politiek, maatschappelijke instellingen, media, enzovoorts);

  • De opgedane kennis en ervaring zo breed mogelijk beschikbaar en toegankelijk te maken , teneinde zoveel mogelijk mensen te inspireren om zich in te zetten voor een versnelde overgang naar een circulaire economie.

3.De stichting beoogt niet het maken van winst

 

De oorsprong van grote ontwikkelingen ligt vaak besloten een kleine stap; Gewoon niets meer weggooien!

Het Zero Waste Center helpt organisaties om circulair te ondernemen. Om nog meer een ervaringsdeskundige te zijn, besloot oprichter Edwin ter Velde om ook thuis afvalvrij te gaan leven. Wat gebeurt er als je besluit om niets meer iets weg te gooien? Wat ga je er dan mee doen? Dit werd de start van een grote ontdekkingsreis.

Geïnspireerd door de poolreizigers Marc Cornelissen en Wilco van Rooijen die ooit bedachten om op zonne energie naar de geografische zuidpool te rijden bedacht Edwin om een terreinwagen te maken uit afvalplastic om deze reis concreet vorm te geven. Dit bleef niet bij een idee. Eenmaal gegrepen door het idee ontdekte Edwin eindeloos veel voorbeelden en inspiratiebronnen die er toe hebben geleid dat hij niets anders doet dan de realisatie van dit avontuur vorm te geven. Niet alleen, maar met iedereen die zich om welke rede dan ook verbonden voelt om dit mee te beleven.

Deel deze pagina

We hebben je hulp nodig

Om echt een impact te maken hebben we nog geld nodig. Met jouw steun kunnen we samen met kinderen leren over afvalplastic.

Steun ons